کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

لیست دروس رشته مدیریت بازرگانی

لیست دروس رشته مدیریت بازرگانی – گرایش بازرگانی داخلی

 

دروس مشترک :

عملی

نظری

ساعت

تعداد واحد

نام درس

-

34

34

2

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

-

34

34

2

تئوری مدیریت پیشرفته

-

34

34

2

تحلیل آماری

-

34

34

2

مدیریت استراتژیک پیشرفته

-

34

34

2

بازارشناسی و مسایل بازاریابی

-

34

34

2

مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته

-

34

34

2

حسابداری مدیریت

-

34

34

2

تحقیق درعملیات پیشرفته

-

34

34

2

اقتصاد مدیریت

 

 

دروس تخصصی :

عملی

نظری

ساعت

تعداد واحد

نام درس

-

34

34

2

اقتصاد بازرگانی ایران

-

34

34

2

بازارها و نهادهای مالی ایران

-

34

34

2

مدیریت سرمایه گذاریها

-

34

34

2

سمینار در بازرگانی داخلی

 

 

پایان نامه : 6 واحد

 

در مجموع : 32 واحد

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۱/۲۸ساعت 20:44  توسط دباغی  |